От Националната Библиотека на Франция Ришельо-Лавуа картата
Карта библиотека на Франция Ришельо-Лавуа