Площ на операта на картата
Карта на района на операта